Nově očekávané výzvy v Interreg EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE

07. 02. 2023
Nově očekávané výzvy v Interreg EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE

Sekretariát EUPO si Vás tímto dovoluje informovat, že koncem roku 2022 byly schváleny projekty z prvních výzev programů evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE a Interreg CENTRAL EUROPE. Zanedlouho, v průběhu měsíce března, bude vyhlášena další výzva u obou těchto programů.


Při této příležitosti Odbor evropské územní spolupráce, Oddělení programů nadnárodní a meziregionální spolupráce na 3. března 2023 (pátek) připravil společný Infoden, kde zájemcům představí potřebné informace, včetně možností pro vytváření partnerství při předkládání projektů 2. výzvy.


Registrovat se můžete prostřednictvím národní webové stránky dotací, ať už pod programem:

INTERREG EUROPE anebo

Interreg CENTRAL EUROPE


Do současného světa programů nadnárodní a meziregionální EÚS Vás, milí zástupci členských obcí Euroregionu Pomoraví uvede i nově zpracovaný Interreg Newsletter. V článku naleznete i link, kde se můžete přihlásit k odběru dalších vydání.


Kontaktem pro oba Programy, které nejsou až tak masivně využívané v našem regionu je:


Stella Horváthová

Odbor evropské územní spolupráce

513 Oddělení programů nadnárodní a meziregionální spolupráce


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6 (pracoviště: Vinohradská 46)

120 00 Praha

mobil: +420 731 628 385

e-mail: stella.horvathova@mmr.cz

DotaceEU - Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020

DotaceEU - Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

http://www.interreg-central.eu/

http://www.interreg-danube.eu/

twitter: @Interreg_CZ

www.mmr.cz


..., ale můžete se ptát i u nás na sekretariátě Euroregionu.