Návštěva v St. Pöltenu

14. 06. 2023
Návštěva v St. Pöltenu

Na pozvání předsedy dolnorakouského parlamentu Karla Wilfinga navštívil předseda Euroregionu Pomoraví a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Zámečník město St. Pölten. 

Na programu jednání byly otázky spolupráce sousedních regionů v oblasti ochrany vody v krajině a možné využití přeshraničních fondů v dané oblasti. Schůzky se také zúčastnil dolnorakouský vicehejtman pro vodu, klimatickou změnu a zemědělství p. Pernkopf a výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví dr. Gašpar. K odborné diskusi byl pozván také zástupce Kanálu Marchfeld, který využívá dunajskou vodu pro potřeby zemědělců a vinařů v oblasti Weiviertelu. 


Účastníci jednání konstatovali, že problém nedostatku vody trápí oba regiony a adaptace obyvatelstva, ale i hospodářské činnosti na tento stav je nezbytná. Obě oblasti mají zájem na hledání vhodných řešení i na sdílení zkušeností s efektivním využíváním vody. Diskuse se dotkla i věcí kolem alternativních zdrojů energie a využití fotovoltaiky i „větrníků“ v rámci energetické bilance na obou stranách hranice. Závěrem se oba představitelé, K. Wilfing i J. Zámečník, dohodli na pokračování diskuse, přičemž další schůzka proběhne na jižní Moravě v červenci 2023, pravděpodobně na Baťově kanálu.