Mimořádné zasedání Valné hromady SOM JM v Hodoníně

24. 11. 2021
Mimořádné zasedání Valné hromady SOM JM v Hodoníně

V úterý 23. 11. 2021 se konala v Hodoníně Valná hromada Sdružení obcí a měst jižní Moravy. Organizace, která zahrnuje obce Jihomoravského kraje s počtem obyvatel přes 600 tisíc, udělala včera jedno z klíčových rozhodnutí své existence. Přejmenovala se na Euroregion Pomoraví a rozhodla se zaměřit své aktivity na přeshraniční spolupráci s Dolním Rakouskem a Trnavskou župou.

Už v červenci letošního roku podepsala vstup do obnovené Asociace Euroregionů České Republiky. V nejbližších týdnech budou upraveny Stanovy a jmenováni nový členové orgánů Euroregionu. Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Zámečník na fóru slíbil plnou podporu činnosti Euroregionu a vyjádřil přesvědčení, že se organizace stane klíčovou platformou pro projednávání projektových záměrů na česko-rakouské i na česko-slovenské hranici. Náměstek primátorky města Brna Petr Hladík věří, že Brno najde vhodné partnery pro svoje projekty v příhraničí a bude čerpat finanční zdroje z Programu Interreg. Předseda Sdružení, starosta města Hodonína, Libor Střecha má do konce března 2022 připravit se svým týmem potřebné dokumenty pro aktivní zapojení Euroregionu Pomoraví do činností v plánovacím období EU pro roky 2021-2028.