Mimořádná novinka - Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 (velké projekty)

31. 03. 2023
Mimořádná novinka - Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 (velké projekty)

Dovolujeme si oznámit, že dne 31. března 2023 v 16.00 byla otevřena výzva k předkládání projektových žádostí velkého programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027.

Celkem je k dispozici z Evropského fondu pro regionální rozvoj na spolufinancování projektů 86.821.148 €.


Na webových stránkách Programu v sekci Ke stažení naleznete Programovou příručku, která stanovuje základní pravidla, postupy a podmínky pro získání dotace a realizaci projektu. Příručka poskytuje přehled o specifikách Programu a provede žadatele fázemi projektového cyklu od vytvoření projektového záměru po schválení projektu. Zde naleznete i Společná pravidla způsobilosti, která obsahují základní informace o způsobilosti výdajů projektů.


Pro podání projektové žádosti je nutné se zaregistrovat v monitorovacím systému Jems. Pokyny k vyplnění projektové žádosti naleznete zde.


Konzultujte Vaše projektové záměry s námi.