Jednání Euroregionu Pomoraví s dolnorakouským partnerem ve VIDA SCIENCE CENTRUM

14. 09. 2023
Jednání Euroregionu Pomoraví s dolnorakouským partnerem ve VIDA SCIENCE CENTRUM

Dne 13. 9. 2023 se uskutečnilo jednání tajemnice Europaregionu Weinviertel Ing. Sylvie Hysek a výkonného ředitele Euroregionu JUDr. Vladimíra Gašpara k budoucím aktivitám společného přeshraničního regionu. 

Vzhledem k tomu, že schůzku hostil ředitel VIDA Science centra Mgr. Lukáš Richter, diskuse byla vedena směrem k podpoře vědy a inovací. Ředitel Richter velmi podrobně informoval o historii a aktuálních aktivitách organizace, která je zaměřena mimo jiné na šíření přírodních věd a technických řešení pro školní děti, ale i pro širokou veřejnost. 


Po osobní prohlídce exponátů, které se nacházejí na 4 500 m2 expozice, vyjádřila paní Hýsek obdiv nad komplexností celého Centra, ocenila vysoký počet návštěvníků ročně (jde o čísla kolem čtvrt miliónů za 12 měsíců) a vyzvedla i webovou stránku, která je ve třech jazycích, včetně němčiny. Diskuse vyústila v dohodu o spolupráci v oblasti online prezentace aktivit (i experimentů) pro vybranou ZŠ ve Weinviertlu, osobní účasti VIDA teamu experimentátorů na některé z veřejných akcí ve Weinviertlu a přípravu společného malého projektu FMP směřující ke spolupráci žáků v oblasti přírodních věd v roce 2024.


Je evidentní, že VIDA představuje pro oblast přeshraniční spolupráce vítaný zdroj inspirace a využití zkušených prezentátorů je výzvou pro oba přeshraniční spolky. S. Hysek i V. Gašpar poděkovali řediteli Richtrovi za perfektní prezentaci, ocenili jeho manažerské dovednosti a popřáli VIDA mnoho skvělých projektů a smysluplných aktivit.

Galerie