Interreg Europe vyhlásil novou výzvu!

27. 03. 2024
Interreg Europe vyhlásil novou výzvu!

V pořadí již třetí výzva celoevropského programu Interreg Europe byla vyhlášena dne 20. března 2024 a bude otevřena až do 7. června 2024 (do 12:00 SELČ). 

V rámci programu mohou žadatelé z řad obcí, veřejných, soukromých i neziskových institucí podávat projektové žádosti zaměřené na témata chytřejší Evropa, zelenější Evropa, více propojená Evropa, sociálnější Evropa, Evropa blíže občanům a Evropa s lepší regionální správou.


V rámci této výzvy je pro uchazeče připraveno 394 milionů EUR, která budou rozdělena mezi projekty, které úspěšně projdou hodnocením a splní klíčovou podmínku partnerství. Partnerství je v programu Interreg Europe nastaveno tak, že vedoucí partner a minimálně 3 další partneři musí být minimálně ze čtyř geografických oblastí Evropy (tzv. Sever, Jih, Východ nebo Západ). Případně lze nahradit chybějícího partnera partnerem z okruhu kandidátských zemí Evropské unie.


Projekty v Interreg Europe musejí vždy ověřovat, či rozpracovávat nějakou strategii ve výše zmíněných tematických oblastech a na toto ověření či rozpracování mají 4 roky. Jedná se tedy o projekty „měkké“, tedy neinvestiční, ačkoliv pilotní menší investice za specifických podmínek možné jsou. V rámci projektu je možné rovněž podnikat studijní cesty, inspirovat se dobrou praxí a organizovat a účastnit se konferencí, workshopů, školení. Celková výše podpory se pohybuje v závislosti na typu příjemce mezi 85 % až 90 % celkových způsobilých nákladů projektu.


Žádosti se zpracovávají v angličtině, a též veškerá dokumentace k programu je v anglickém jazyce. Pro hledání možných témat k řešení v rámci nyní otevřené výzvy, pro inspiraci minulými podpořenými projekty a pro sdílení vašich současných projektových nápadů, můžete využít stránky programu, kde jsou uvedeny v anglickém jazyce všechny podrobnosti k výzvě a k programu nebo kontaktujte pracovníky EUPO, které Vám pomůže s přípravou projektových žádostí, případně s nalezením zahraničního partnera. Kontaktovat můžete i české zastoupení při řídícím orgánu ve francouzském Lille.