Euroregion Pomoraví spoluorganizoval seminář „Návrat vody do krajiny“

01. 07. 2024
Euroregion Pomoraví spoluorganizoval seminář „Návrat vody do krajiny“

Ve čtvrtek dne 27. 6. 2024 se na Jihomoravském kraji v Brně uskutečnil seminář s názvem „Návrat vody do krajiny“. Seminář byl organizován Euroregionem Pomoraví, spolkem ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Vysokým učením technickým v Brně a s klastrem CREA Hydro&Energy, z.s. 

Seminář byl určen především těm, kteří se zabývají ve své profesi tématem voda v krajině.

Byla prezentována celá řada podnětných prezentací, které se týkaly adaptačních opatření v ploše povodí, adaptace zemědělské krajiny na klimatickou změnu, byly prezentovány příklady dobré praxe týkající se revitalizace kulturní krajiny, a též příklady dobré praxe čistíren odpadních vod pro malé obce. 


V neposlední řadě zazněl na semináři i velmi zajímavý příspěvek jedné z členských obcí Euroregionu Pomoraví na téma povodňový park, který ukázal, jak důležité jsou drobné intervence v území v těsné blízkosti vodních toků pro celou krajinu, pro vegetaci, živočišnou sféru, člověka a vůbec pro celý přírodní ekosystém a jak taková intervence může velmi dobře zajistit prevenci vůči záplavám v obci. Tato konkrétní praxe ukázala i to, čemu musí vedení obce obvykle čelit, jak předcházet různým typům problémů a jak je řešit, pokud nastanou. Poslední prezentace, která na semináři zazněla, se týkala osvěty a vzdělávání v oblasti tématu voda v krajině. 


Veškeré prezentace ze semináře jsou dostupné v rámci tohoto odkazu a jsou velmi cennou inspirací.