Euroregion Pomoraví převzal v Plzni předsednictví v Asociaci

29. 01. 2024
Euroregion Pomoraví převzal v Plzni předsednictví v Asociaci

Ve dnech 25. - 26. ledna 2024 se sešla Asociace euroregionů ČR v Plzni.

Už to pár dní v prostoru zaznívá, že akce v Plzni se vydařila. Velkou zásluhu na tom nesou organizátoři, zejména předseda ER a radní Plzeňského kraje Libor Picka a kolega Michal Handschuh. Avšak nutno také jedním dechem dodat, že na úspěchu akce se podíleli všichni zúčastnění, a nebylo jich málo. 


Zhodnocení pozitivního půlročního předsednictví, následné úvahy o nejbližší budoucnosti Asociace, jednotlivých Euroregionů či FMP bylo vhodné, inspirativní a velmi pragmatické. Těch výzev, které před námi stojí, je hodně, a kdo nám pomůže jiný než my mezi sebou navzájem. Vždy s hrdostí (ale i jistou mírou obav) posloucháme situační zprávy z jednotlivých hranic o vývoji FMP. Bohužel přes jednotný pokyn Evropské komise k FMP jsme každá hranice jiná, metodicky, věcně a i formou realizace. Dokonce i dokumentace se územně liší. Přesto je výměna informací a zkušeností důležitá a potřebná. Na této stránce spolupráce nese svůj velký podíl sekretář Asociace Ondřej Havlíček.


Exkurze a seznámení se s historii světově proslulého plzeňského pivovaru byla velmi poučná pro všechny. Kulinářsky bohatá a nezapomenutelná byla večeře přímo v areálu Pivovaru ("děkujeme pane předsedo"), kde došlo jak na výměnu zkušeností z jednotlivých euroregionů, ale i na ten pověstný „human touch“, bez kterého se bezprostřední a otevřená spolupráce dělat nedá.


Páteční návštěva „temného regionu“ kolem obce Krsy (jedna z oblastí, která má certifikaci laicky řečeno na pozorování hvězd a nebeských těles v ideálních podmínkách) byla plna mnohých známých i neznámých informací, nejen z oblasti ekologie, udržitelnosti životního prostředí, spolužití lidí a přírody, ale i otázek všudypřítomného světelného smogu a zamyšlení, jak zmírnit jeho dopad obecně na lidi, ale i okolitou faunu a flóru.


Plzeň a Euroregion Šumava nastavily laťku velmi vysoko a Euroregion Pomoraví, který do začátku července ponese „štafetový kolík“ předsednictva, udělá vše pro to, aby tento trend udržel.