Euroregion Pomoraví pomáhá svým členům - spolupráce města Břeclav s městem Sládkovičovo

19. 04. 2022
Euroregion Pomoraví pomáhá svým členům - spolupráce města Břeclav s městem Sládkovičovo

Dne 12. 4. 2022 doprovodil výkonný ředitel EUPO JUDr. Vladimír Gašpar starostu Břeclavi Bc. Svatopluka Pěčka a místostarostu Bc. Jakuba Matušku do slovenského města Sládkovičovo, kde jednali s místní primátorem Ing. Antonem Szabóem o možnosti předložit společný přeshraniční projekt do programu Interreg ČR - Slovensko.

Šlo by o tzv. velký projekt na rekonstrukci památek na rodinu Koffnerů, kteří se zasloužili v minulém století o stavbu cukrovaru v obou městech. Na jednání bylo konstatováno, že existuje velké množství námětů pro společné projekty i do budoucího programu.


I toto je jeden z praktických příkladů aktivit nově vzniklého Euroregionu Pomoraví ve prospěch obcí Jihomoravského kraje.(zleva: Bc. Matuška, JUDr. Gašpar, Bc. Pěček, Ing. Szabó)