Důležité! Výzva pro Interreg VI A ČR-Rakousko

01. 02. 2023
Důležité! Výzva pro Interreg VI A ČR-Rakousko

Podle oficiální informace z webu Programu Interreg VI A ČR - Rakousko se z technických důvodů odkládá vyhlášení Výzvy na předkládání žádostí, která byla plánovaná na 31. ledna 2023.

Podle informací, které zjistil sekretariát EUPO, je odklad zatím plánován na jeden měsíc. To znamená, že by se mohla Výzva objevit na konci února a uzávěrka pro podávání žádostí (tzv. deadline) by byla až koncem května 2023


Tento fakt se dotýká i podání žádosti Euroregionu Pomoraví o administraci Fondu malých projektů pro oblast cestovního ruchu a kultury. Důvodem zpoždění je zřejmě nutnost vyjasnění si některých podstatných otázek realizace Programu na úrovni Auditního orgánu. O dalším vývoji Vás budeme samozřejmě informovat.


https://www.at-cz.eu/cz/novinky/otevreni-vyzvy-odlozeno


Sekretariát EUPO