Asociace Euroregionů se zprofesionalizovala

20. 03. 2023
Asociace Euroregionů se zprofesionalizovala

Dne 20. 3. 2023 se na MMR uskutečnila ustanovující schůze Asociace Euroregionů ČR, která přijala Stanovy spolku a zvolila orgány Asociace. Předsedou se stal do konce roku 2023 zástupce Euroregionu Šumava Libor Picek a tajemníkem Ondřej Havlíček, výkonný ředitel Euroregionu Nisa. 

Akce se konala pod záštitou vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Stanovy i orgány spolku odsouhlasilo všech 13 subjektů, které se aktivně hlásí ke spolupráci Euroregionů na všech 5 hranicích, kde se realizují přeshraniční aktivity. Jde o česko - rakouskou, česko - slovenskou, česko - polskou, česko - saskou a česko - bavorskou hranici. Ve všech těchto příhraničních regionech bude fungovat Program Interreg 2021 - 2027, a Euroregiony budou vykonávat funkci administrátorů Fondů malých projektů. 


MMR, podle slov náměstka ministra Sršně, podporuje činnost Euroregionů a hodlá pomoct i formou dotací na aktivity Asociace. Očekává taktéž podněty z euroregionů na zlepšení hospodářské a sociální situace v periferních oblastech. Na jednání zazněly hlasy na ustanovení či opětovné nastartování fungování mezivládních komisí pro přeshraniční oblasti, kde je nutné urychlit proces řešení takových otázek jako přeshraniční doprava, fungování IZS přes hranici, udržení vody v krajině v kontextu klimatických změn, efektivní spolupráce nemocnic a zdravotnických složek ve prospěch pacientů v pohraničních oblastech apod. Asociace jako jeden z nových členů Národní stálé konference bude usilovat o prezentaci aktivit spolku i jednotlivých členů už na nejbližším jednání NSK začátkem dubna 2023 v Plzni.


Jednání do Prahy svolal a řídil hejtman Libereckého kraje a předseda Euroregionu Nisa Martin Půta. Zájmy Euroregionu Pomoraví zastupoval a prezentoval výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví Vladimír Gašpar. Další detaily o fungování AEČR se dozvíte od pracovníků sekretariátu Euroregionu Pomoraví.