Asociace Euroregionů ČR má za sebou první úspěšný rok

01. 08. 2022
Asociace Euroregionů ČR má za sebou první úspěšný rok

Dne 28. 7. 2022 uplynul právě rok, kdy byla v Liberci slavnostně podepsaná Deklarace o spolupráci euroregionů České republiky. Tyto organizace pracují podél pěti hraničních území (saské, bavorské, rakouské, slovenské a polské), které jsou zapojeny do bruselského programu Interreg.

Za region jižní Moravy dokument podepisoval tehdejší předseda Sdružení měst a obcí jižní Moravy, starosta Hodonína Libor Střecha. Za rok působení získala Asociace kredit seriózní organizace, stala se členem Národní stálé konference a dvou vlivných poradních pracovních skupin při MMR k regionálnímu rozvoji a k strategickým plánovacím dokumentům. 


Asociace má svůj web (www.asociaceeuroregionu.cz) i Facebook, kde je možné dohledat další podrobnosti. Předsednictví Asociace rotuje každého půl roku mezi jednotlivými členy a momentálně ji předsedá zástupce Euroregionu Labe. Začátkem roku 2024 připadne předsednictví Euroregionu Pomoraví.