9. zasedání Regionálního výboru Fondu malých projektů pro česko-slovenskou hranici

28. 04. 2022
9. zasedání Regionálního výboru Fondu malých projektů pro česko-slovenskou hranici

Ve dnech 26. - 27. dubna 2022 se uskutečnilo v Ostravici deváté zasedání Regionálního výboru (RV) Fondu malých projektů pro česko-slovenskou hranici.

Za Euroregion Pomoraví, který je členem RV, se jednání zúčastnil výkonný ředitel EUPO JUDr. Vladimír Gašpar. Kromě našeho Euroregionu jsou členy české části RV tři kraje (Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský) a Euroregiony Beskydy a Bílé Karpaty.


RV projednal a schvaloval žádosti z 10. a 11. výzvy, které pokrývaly tzv. měkké projekty z oblasti cestovního ruchu a people-to-people. Partnery pro naše žadatele jsou subjekty z Trnavské, Trenčianské nebo Žilinské župy. O výsledcích RV budou žadatelé oficiálně informováni v průběhu května 2022.