20 let od založení Euroregionu Silva Nortica

23. 05. 2022
20 let od založení Euroregionu Silva Nortica

Dne 20. května 2022 se výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví zúčastnil slavnostního setkání k 20. výročí založení partnerského Euroregionu Silva Nortica (SN) v Českých Velenicích.

Na akci byla přítomna spousta zástupců krajské i místní samosprávy z Jihočeského kraje a země Dolní Rakousko a se zdravicí přítomným vystoupil náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Hroch a radní pro vnější vztahy země Dolní Rakousko Martin Eichtinger.


Oba ocenili přínos přeshraničních projektů pro rozvoj obou regionů a zejména růst kvality života obyvatel Euroregionu. V rámci akce bylo vyznamenáno cca 30 osobností plaketou za rozvoj přeshraniční spolupráce, mezi nimi i náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jan Zámečník a výkonný ředitel EUPO Vladimír Gašpar, pro kterého to bylo už druhé ocenění, přičemž to předchozí obdržel při oslavách 10. výročí SN.


Setkání mělo i pracovní charakter, V. Gašpar projednal s paní Romanou Sadrawetz, vedoucí úseku pro evropské záležitosti dolnorakouského managementu, otázky spojené s aktivitami EUPO v letošním roce, zapojení se dolnorakouských partnerů a koordinací společných kroků ve Fondu malých projektů, zejména v oblasti cestovního ruchu a kultury, který bude zahájen na podzim 2022.

GaleriePředání plakety za rozvoj přeshraniční spolupráce - V. Gašpar a M. Eichtinger.


Ocenění laureáti - Jan Jelínek, bývalý starosta Dačic a ex- předseda Monitorovacího výboru FMP Česko Rakousko a V. Gašpar.