Euroregion Pomoraví pomáhá svým členům - spolupráce města Břeclav s městem Sládkovičovo

19.04.2022 13:19

Dne 12. 4. 2022 doprovodil výkonný ředitel EUPO JUDr. Vladimír Gašpar starostu Břeclavi  Bc. Svatopluka Pěčka a místostarostu Bc. Jakuba Matušku do slovenského města Sládkovičovo, kde jednali s místní primátorem Ing. Antonem Szabóem o možnosti předložit společný přeshraniční projekt do programu Interreg ČR - Slovensko.

Šlo by o tzv. velký projekt na rekonstrukci památek  na  rodinu  Koffnerů, kteří  se zasloužili  v  minulém  století  o  stavbu  cukrovaru  v obou městech. Na jednání bylo konstatováno, že existuje velké množství námětů pro společné projekty i do budoucího programu.

I  toto  je  jeden  z  praktických  příkladů  aktivit  nově  vzniklého  Euroregionu  Pomoraví  ve prospěch obcí Jihomoravského kraje.

 
(zleva: Bc. Matuška, JUDr. Gašpar, Bc. Pěček, Ing. Szabó)

Zpět