Organizační řád SOM JM

1. ÚVOD
Základním právním dokumentem SOM JM jsou stanovy Sdružení obcí a měst jižní Moravy,  z nichž se odvíjí tento organizační řád.
Na tento organizační řád navazuje soustava vnitřních organizačních zásad. Jejich aktuální seznam je obsažen v bodech 2 a 3.
Soustava vnitřních organizačních zásad specifikuje dílčí činnosti organizačních celků SOM JM. Tyto zásady nesmí být v rozporu s ustanovením organizačního řádu a s platnými předpisy.
Organizační řád SOM JM schvaluje a vydává správní rada. Je závazný, ode dne schválení správní radou, pro všechny pracovní orgány sdružení.

2. PODPISOVÁ PRÁVA

a) Za SOM JM podpisují v souladu se stanovami společně předseda nebo místopředsedové správní rady.

b) Čerpání z účtu SOM JM u finančního ústavu je vázáno na dva podpisy dle podpisového vzoru sestávajícího se z podpisů předsedy a jednoho z místopředsedů správní rady a to v případě částky vyšší než 50. 000,- Kč. Do této částky je čerpání z účtu vázáno na jeden podpis, ke kterému má pravomoc dle podpisového vzoru předseda nebo nim pověřený místopředseda  SOM JM.

3. ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI SOM JM:
Zabezpečuje smluvní partner