Členství v Euroregionu Pomoraví

  • vůli stát se členem EUPO vyjádří obec schválením členství zastupitelstvem obce a podáním písemné přihlášky (formuláře ke stažení)
  • nově vstupující obce do EUPO platí vstupní poplatek ve výši 5,- Kč na obyvatele
  • roční členský poplatek činí 5,- Kč na obyvatele
  • o členství obce v EUPO rozhoduje Správní rada EUPO