Výsledky jednání Asociace euroregionů ČR

19. 10. 2023
Výsledky jednání Asociace euroregionů ČR

Dne 18. 10. 2023 proběhlo pravidelné on-line jednání Asociace Euroregionů ČR. Na programu byly otázky využívání tzv. Višegrádského fondu (IVF), zapojení se do celostátního projektu na podporu nových forem propagace cestovního ruchu v ČR, který mimo jiné poběží pod patronací Evropské kosmické agentury (ESA) a tradiční výměna novinek a zkušeností z Fondů malých projektů. 

Souhrnnou prezentaci o Visegrádských fondech, kterou přednesla paní Šrámková ze sekretariátu IVF, najdete na webu EUPO v sekci „Ke stažení“.


Co je pro náš region důležité? Jednání potvrdilo předsednictví Asociace na následující 2 roky. V 6-měsíčních intervalech budou „velet“ Asociaci od 1. ledna 2024 Euroregion Pomoraví, 1. 7. 2023 nás vystřídá Euroregion Glacensis, od 1. 1. 2025 převezme předsednictví Euroregion Bílé Karpaty a poté zbytek roku 2025 bude řídit AE ČR Euroregion Silésia.


Velmi zajímavé poznatky poskytli kolegové z Euroregionu Nisa, kteří už vyhlásili první Výzvu FMP a jejich Monitorovací výbor už vybral k financování některé česko-polské malé projekty.


EUPO podala žádost o FMP na naší česko-rakouské hranici 15. 8. 2023, sekretariát Programu Interreg poté potvrdil úplnost všech formálních náležitostí a o přidělení 2,150 miliónu EUR na aktivity v oblasti kultury a cestovního ruchu bude rozhodovat ve dnech 5. - 6. 12. 2023 velký Monitorovací výbor.