Připravovaný projekt EUPO "Sdílejme zkušenosti"

23. 02. 2022
Připravovaný projekt EUPO "Sdílejme zkušenosti"

Dne 21. 2. 2022 sekretariát Euroregionu Pomoraví podal projektovou žádost "Sdílejme zkušenosti" do FMP Slovensko - Česká republika. O projektu rozhodne Regionální výbor FMP v dubnu 2022.

Hlavním přeshraničním partnerem bude pro EUPO sdružení Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. Cílem projektu je výměna zkušeností veřejné správy z různých oblastí života v dotčeném pohraničí. Projekt se zaměří na oblast ochrany životního prostředí, péči o krajinu a její financování, odpadové hospodářství a cirkulární ekonomiku, bytový fond a sociální bydlení, podporu místních tradic, folklóru a s tím spojenou podporu lokálního cestovního ruchu, podporu místní aktivit v oblasti historických tradic, muzejnictví a společné historie. Místem realizace bude Hodonín, Ratíškovice, Strážnice, Malá Vrbka, Nová Lhota, Nový Poddorov, Vacenovice, Domanín, Skalica a Kopčany. Realizační tým připraví 10 diskusních stolů a budou zorganizovány dvě exkurze k problematice řešení odpadového hospodářství a podpoře místního cestovního ruchu. Vždy jedna na každé straně hranice.