Archiv článků

Znojmo hostilo autorské čtení

20.09.2022 13:09
Dne 15. 9. 2022 se v Městské knihovně Znojmo, která funguje i jako jediná knihovna rakouské literatury na jižní Moravě, uskutečnilo už šesté autorské čtení Euroregionu Pomoraví. Tento projekt se už tři roky koná jako společná akce Euroregionu Pomoraví (EUPO), Knihovny Jiřího Mahena v Brně a...

Finalizace Deklarace o česko-slovenské přeshraniční spolupráci

14.09.2022 15:18
Výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví navštívil dne 13. 9. 2022 malebnou slovenskou obec Cífer, kde sídlí Mikroregion 11 Plus, jeden z partnerů Euroregionu Pomoraví pro realizaci Programu INTERREG VI-A Česká republika – Slovensko. Vysvětlil předsedovi Mikroregionu a zároveň starostovi obce...

Prezentace Euroregionu Pomoraví pro studenty v Brně

13.09.2022 15:34
Dne 12. 9. 2022 proběhl v sále Rady na Nové radnici v Brně v rámci česko-rakouského Fondu malých projektů seminář „Partnerství měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje“. Projekt realizuje VŠ polytechnická Jihlava a Donau Universitat Krems. Přítomným rakouským a českým...

Druhý kulatý stůl v rámci projektu FMP "Sdílejme zkušenosti" - Ekologické a biodynamické vinařství

12.09.2022 08:03
Dne 7. 9. 2022 se uskutečnil ve Starém Poddvorově, v areálu vinařství Krásna Hora, v pořadí druhý kulatý stůl projektu FMP „Sdílejme zkušenosti“ CZ/FMP/11b/10/140, tentokrát k problematice biodynamického vinařství a podpoře cestovního ruchu a lokálního podnikání.  Hlavním...

První kulatý stůl v rámci projektu FMP "Sdílejme zkušenosti" - Habáni, součást historie na česko-slovenském pomezí

05.09.2022 23:27
Dne 1. 9. 2022 proběhl první kulatý stůl projektu FMP ČR-Slovensko „Sdílejme zkušenosti“ CZ/FMP/11b/10/140 ve Vacenovicích věnovaný společné historii Habánů na slovensko-moravském pomezí. Přítomní si vyslechli informace o historii Habánů ve Vacenovicích, o společném česko-slovenském přeshraničním...

Autorské čtení ve Znojmě - Příběhy mezi nebem a podzemím

02.09.2022 13:44
Ve čtvrtek 15. září v 17.30 hodin srdečně zveme všechny zájemce do "knihovny rakouské literatury" v Městské knihovně Znojmo na autorské čtení s Bronislavem Mikuláškem - Příběhy mezi nebem a podzemím. Akce je součástí cyklu autorských čtení - společného projektu Euroregionu Pomoraví,...

Příprava prvních kulatých stolů v rámci projektu EUPO financovaného z FMP - Sdílejme zkušenosti

01.09.2022 23:03
Dne 30. 8. 2022 se výkonný ředitel EUPO Vladimír Gašpar potkal s místostarostou Ratíškovic, aby společně projednali logistické a věcné zabezpečení nadcházejících kulatých stolů ve Vacenovicích a Starém Poddvorově v rámci společného česko-slovenského projektu FMP "Sdílejme zkušenosti" -...

Rozvíjíme česko-slovenskou přeshraniční spolupráci

31.08.2022 22:42
Výkonný ředitel Euroregionu Pomoraví navštívil dne 30. 8. 2022 slovenské Kopčany, kde seznámil vedení partnerské instituce Partnerství pre Horné Záhorie se stavem příprav na kooperaci v oblasti česko-slovenské přeshraniční spolupráce v rámci Interreg VI-A. Součástí schůzky bylo i...

Jednání s radním Dolnorakouské vlády pro Evropské záležitosti M. Eichtingerem

29.08.2022 14:59
Předseda Správní rady Euroregionu Pomoraví a náměstek hejtmana Ing. Jan Zámečník se dne 29. 8. 2022 potkal na úřadu Dolnorakouské vlády v Sankt Pöltenu s radním pro Evropské záležitosti Martinem Eichtingerem. Šlo o dlouho plánovanou schůzku k prohloubení přeshraniční spolupráce mezi...

Informační systém o veřejných zakázkách pro členské obce EUPO do 1 tis. obyvatel na 1 rok zdarma

18.08.2022 10:17
Sekretariát EUPO dohodl pro své členy s méně než 1 000 obyvateli s provozovatelem informačního systému CRSiS společností Public Data s. r. o. možnost využití IS o dodavatelích a veřejných zakázkách na rok zdarma . IS umožňuje oslovit vhodné projektanty , TDI a dodavatele, a to na základě...